Εταιρικά νέα

Η στάση της ομάδας Powernice στον γραμμικό ιχνηλάτη.

2022-06-23
Από την παραλαβή του σχεδίου του πελάτη έως τη μαζική παραγωγή γραμμικών ανιχνευτών που αποστέλλονται στον πελάτη.

Ο γραμμικός ανιχνευτής Powernice περνάει από:
1,3 σετ καλουπιών
2. Μετά από 5 αναθεωρήσεις
3,50 επαναλαμβανόμενες δοκιμές
4.19 Έκθεση δοκιμής ποιότητας κατηγορίας

150 μέρες και νύχτες, κάθε πρόοδος έδειχνε τη στάση της ομάδας Powernice στον γραμμικό ιχνηλάτη.