Νέα του κλάδου

Τι είναι η "δοκιμή μηχανικού φορτίου";

2022-04-08

Η "δοκιμή μηχανικού φορτίου" της φωτοβολταϊκής μονάδας αναφέρεται στην εγκατάσταση της μονάδας σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και στη συνέχεια στην τοποθέτηση σακουλών άμμου ή άλλων βαρέων αντικειμένων στη μονάδα για την προσομοίωση του φορτίου στη μονάδα όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

Στατική δοκιμή Φ/Β μονάδας


Δυναμική δοκιμή Φ/Β μονάδας