Νέα του κλάδου

Ο προτεινόμενος διαστημικός ηλιακός σταθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050

2022-03-25
Αναφέρεται ότι η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός διαστημικού σταθμού ηλιακής ενέργειας, το οποίο θα κοστίσει 16 δισεκατομμύρια λίρες (21 δισεκατομμύρια δολάρια). Ο διαστημικός σταθμός ηλιακής ενέργειας είναι μία από τις τεχνολογίες που πρέπει να επενδυθούν από το έργο της βρετανικής κυβέρνησης "καθαρό μηδενικό χαρτοφυλάκιο καινοτομίας". Όπως και άλλες τεχνολογίες, θεωρείται ως μια πιθανή λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050.