Νέα του κλάδου

Η συντήρηση του ηλεκτρικού γραμμικού ενεργοποιητή

2022-01-18
Με τη βοήθεια της ενσωματωμένης μνήμης δεδομένων, ο χειριστής μπορεί να καταγράφει τα δεδομένα που μετρήθηκαν από τη συσκευή ανίχνευσης ροπής κατά τη διάρκεια κάθε ενέργειαςτον ηλεκτρικό γραμμικό ενεργοποιητή. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας της βαλβίδας, την ειδοποίηση εάν η βαλβίδα χρειάζεται συντήρηση ή για τη χρήση αυτών των δεδομένων για τη διάγνωση της βαλβίδας.

Τα ακόλουθα δεδομένα μπορούν να διαγνωστούν γιατον ηλεκτρικό γραμμικό ενεργοποιητή:
1. Τριβή της σφράγισης ή του παρεμβύσματος βαλβίδας

2. Ροπή τριβής στελέχους βαλβίδας και ρουλεμάν βαλβίδας

3. Τριβή καθίσματος

4. Τριβή κατά τη λειτουργία της βαλβίδας

5. Δυναμική δύναμη πυρήνα βαλβίδας

6. Τριβή κλωστής στελέχους(ηλεκτρικός γραμμικός ενεργοποιητής)

7. Θέση στελέχους βαλβίδας(ηλεκτρικός γραμμικός ενεργοποιητής)
electric linear actuator