Νέα του κλάδου

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εγκατεστημένης ισχύος 994GW, εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών 278GW!

2021-11-11
Απομαγνητοφώνηση της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας το τέταρτο τρίμηνο του 2021

Εκπρόσωπος της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας:

Στις 8 Νοεμβρίου 2021, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου για το τέταρτο τρίμηνο για να ανακοινώσει την ενεργειακή κατάσταση και τη συνδεδεμένη στο δίκτυο λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Συνεχής βελτιστοποίηση της ενεργειακής δομής τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, η οικονομία της χώρας μου συνέχισε να ανακάμπτει και η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε ραγδαία. Η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας εφαρμόζει διεξοδικά τις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου, ενισχύει την κατασκευή δυνατοτήτων διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η ενεργειακή κατάσταση κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα μπορεί να συνοψιστεί ως τέσσερα χαρακτηριστικά:
Πρώτον, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας μειώθηκε ανά τρίμηνο. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας παρουσιάζει μια τάση «υψηλής πριν και χαμηλής». Ο ρυθμός ανάπτυξης από έτος σε έτος μειώνεται ανά τρίμηνο. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο μειώθηκε κατά περίπου 14,3 ποσοστιαίες μονάδες και 4,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα. Μεταξύ αυτών, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της κοινωνίας το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 7,6% σε ετήσια βάση, μειωμένη κατά 13,7% και 4,2% αντίστοιχα από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης άνθρακα το τρίτο τρίμηνο μειώθηκε κατά 13,1% και 2,8% αντίστοιχα από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο Ποσοστιαίες μονάδες. Ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες και 9,5 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα. Ο φαινομενικός ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης διυλισμένου πετρελαίου μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες και 6,7 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα.

Δεύτερον, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας σε βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας έχει μειωθεί σημαντικά. Το τρίτο τρίμηνο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των τεσσάρων βιομηχανιών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας μείωση 16,7% και 7,3% αντίστοιχα από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Το ποσοστό συμβολής στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την κοινωνία μειώθηκε από 18,7% τον Ιούνιο σε 9. -4,2% για τον μήνα. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στις βιομηχανίες χημικών, κεραμικών, γυαλιού και χάλυβα αυξήθηκε κατά 9,4% σε ετήσια βάση, μειωμένη κατά 43,1 ποσοστιαίες μονάδες και 17,6 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα. Το ποσοστό συνεισφοράς στην αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου αυξήθηκε από 32,4% του Ιουνίου, μειώθηκε στο 0,7% τον Σεπτέμβριο. Η κατανάλωση άνθρακα στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών παρουσίασε αρνητική αύξηση από έτος σε έτος από τον Μάιο και η κατανάλωση άνθρακα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σημείωσε αρνητική αύξηση από έτος σε έτος και από μήνα σε μήνα από τον Ιούνιο. Ο ρόλος των τριτογενών βιομηχανιών στην τόνωση της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την κοινωνία έχει αυξηθεί και τα ποσοστά συνεισφοράς τους αυξήθηκαν από 29% τον Ιούνιο σε 31,6% τον Σεπτέμβριο.

Τρίτον, η βιομηχανία καθαρής ενέργειας συνεχίζει να αναπτύσσεται. Επιτάχυνση της προώθησης της κατασκευής νέων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και δημοσίευση του "Μεσοπρόθεσμου και Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Ανάπτυξης για Αντλιακή Αποθήκευση (2021-2035)" και "Καθοδηγητικές Γνώσεις σχετικά με την Επιτάχυνση της Ανάπτυξης Νέας Αποθήκευσης Ενέργειας" για περαιτέρω διεύρυνση της κλίμακας κατανάλωσης καθαρής ενέργειας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς υδροηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικής ενέργειας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας ανήλθε σε 1,01 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, που αντιστοιχούσε στο 44,1% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, σημειώνοντας αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων από την ίδια περυσινή περίοδο.

Τέταρτον, ο ενεργειακός εφοδιασμός σε ορισμένες περιοχές είναι περιορισμένος. Μετά την ομαλή διέλευση της περιόδου θέρμανσης στην αρχή του έτους και τις δύο αιχμές κατανάλωσης ενέργειας το καλοκαίρι, που μπαίνουν στον Αύγουστο, επηρεασμένες από τη χαμηλή εισροή νερού και τις υψηλές τιμές άνθρακα στο νότο, η μέγιστη ισχύς των θερμοηλεκτρικών μονάδων είναι ανεπαρκής. Οι 4 επαρχίες (περιοχές) στη νότια περιοχή και το Mengxi έχουν εφαρμοστεί με εύρυθμο τρόπο. Μέτρα για την ηλεκτρική ενέργεια. Από τον Σεπτέμβριο, η χωρητικότητα των μονάδων προσωρινής συντήρησης σε όλη τη χώρα έχει αυξηθεί και το εύρος της κανονικής κατανάλωσης ρεύματος έχει επεκταθεί περαιτέρω και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε μεμονωμένες περιοχές.

Ως απάντηση στην παραπάνω κατάσταση, το κράτος εισήγαγε γρήγορα μια σειρά από πολιτικές και μέτρα. Επί του παρόντος, η απελευθέρωση της ικανότητας παραγωγής άνθρακα έχει επιταχυνθεί και η αύξηση της παραγωγής και της προσφοράς έχει επιτύχει προφανή αποτελέσματα. Με τη σταδιακή αύξηση, η ένταση προσφοράς και ζήτησης ρεύματος σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε και δεν υπήρξαν άλλες διακοπές ρεύματος. Στο επόμενο βήμα, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας θα εφαρμόσει ενδελεχώς τις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου για τη διασφάλιση της παροχής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας για αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη και θα εξασφαλίσει έναν ασφαλή και ζεστό χειμώνα, δυναμικά. να αυξήσει την παραγωγή και την προμήθεια άνθρακα, να ενισχύσει τη σύνδεση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και εμπορίας φυσικού αερίου και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. .

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχίζουν να διατηρούν ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021

1. Η συνολική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας εφάρμοσε ευσυνείδητα το Jinping Ecological Civilization Thought και τη νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας «Four Revolutions, One Cooperation», αγκυροβόλησε τους στόχους αιχμής άνθρακα και ουδέτερου άνθρακα, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διαχείρισης της βιομηχανίας και επιτάχυνε η προώθηση μεγάλης κλίμακας αιολικής ενέργειας Η κατασκευή μεγάλων έργων όπως οι φωτοβολταϊκές βάσεις επικεντρώνεται στην ενέργεια και την προστασία του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση της παροχής καθαρής ενέργειας και προσπαθεί να προωθήσει την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενέργεια.

Η εγκατεστημένη κλίμακα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επεκτείνεται σταθερά. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα μου έφτασε τα 994 εκατομμύρια κιλοβάτ. Μεταξύ αυτών, η εγκατεστημένη ισχύς υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι 384 εκατομμύρια κιλοβάτ (εκ των οποίων η αντλούμενη αποθήκευση είναι 32,49 εκατομμύρια κιλοβάτ), η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας είναι 297 εκατομμύρια κιλοβάτ, η δυναμικότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών είναι 278 εκατομμύρια κιλοβάτ και η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα είναι 35,361 εκατομμύρια κιλοβάτ.

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνεχίζει να αυξάνεται. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η εθνική δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφτασε τα 1,75 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Μεταξύ αυτών, η υδροηλεκτρική ενέργεια πάνω από το καθορισμένο μέγεθος ήταν 903,0 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας μείωση 0,9% από έτος σε έτος. Η αιολική ενέργεια ήταν 469,4 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας αύξηση 41,5% από έτος σε έτος. Η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας ήταν 248,6 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 24,0% σε ετήσια βάση. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ήταν 120,6 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας αύξηση 25,7% από έτος σε έτος.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατηρούν υψηλό επίπεδο χρήσης. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ρυθμός χρήσης της υδάτινης ενέργειας των μεγάλων λεκανών απορροής ποταμών σε ολόκληρη τη χώρα είναι περίπου 97,6%, σημειώνοντας αύξηση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και η ποσότητα των λυμάτων είναι περίπου 15,39 δισεκατομμύρια kWh. ο εθνικός μέσος όρος χρήσης αιολικής ενέργειας είναι 96,9%, σημειώνοντας αύξηση 0,3 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ποσοστιαίες μονάδες, η περικοπή της αιολικής ενέργειας ήταν περίπου 14,78 δισεκατομμύρια kWh. ο εθνικός μέσος όρος χρήσης της φωτοβολταϊκής παραγωγής ενέργειας ήταν 98,0%, σημειώνοντας μείωση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και το ποσό της περικοπής της ηλιακής ενέργειας ήταν περίπου 5,02 δισεκατομμύρια kWh.

Προωθήστε ενεργά την κατασκευή μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας φωτοβολταϊκών βάσεων με επίκεντρο τις ερήμους, το Gobi και τις ερημικές περιοχές. Προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι κύριες στρατηγικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σχετικά με την αιχμή του άνθρακα και την ουδετερότητα άνθρακα και να επιταχυνθεί η κατασκευή βάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας έχουν συνόψισε και πρότεινε την πρώτη Μια παρτίδα έργων μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών βάσεων αιολικής ενέργειας που επικεντρώνονται σε ερήμους, Gobi και ερημικές περιοχές, με κλίμακα περίπου 100 εκατομμυρίων κιλοβάτ. Αυτά τα έργα διανέμονται κυρίως στην Εσωτερική Μογγολία, Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Xinjiang 6 επαρχίες (περιοχές) και Xinjiang Production and Construction Corps, κ.λπ., και ξεκινούν με τάξη σύμφωνα με την αρχή "ένας ώριμος , μια αρχή». Θα αποστέλλουμε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκές βάσεις αιολικής ενέργειας σε μηνιαία βάση, θα ενημερώνουμε για την πρόοδο της κατασκευής της βάσης, θα επιβλέπουμε και θα προωθούμε την κατασκευή των βάσεων και θα διασφαλίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν εγκαίρως.

2. Κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικής ενέργειας

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η δυναμικότητα που προστέθηκε πρόσφατα στο δίκτυο υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας είναι 14,36 εκατομμύρια κιλοβάτ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, η εγκατεστημένη ισχύς υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας είναι περίπου 384 εκατομμύρια κιλοβάτ (συμπεριλαμβανομένων 32,49 εκατομμυρίων κιλοβάτ αντλιοστάσιου αποθήκευσης). Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Baihetan έχει 4 μονάδες. Τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη παρτίδα μονάδων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λιανγκέκου για ηλεκτροπαραγωγή.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η εθνική ικανότητα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας πάνω από το καθορισμένο μέγεθος ήταν 903 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας μείωση 0,9% από έτος σε έτος. Ο μέσος όρος ωρών χρήσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο ήταν 2.794 ώρες, σημειώνοντας μείωση 100 ωρών από έτος σε έτος.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, το ποσοστό χρήσης της υδάτινης ενέργειας των μεγάλων λεκανών απορροής ποταμών σε ολόκληρη τη χώρα ήταν περίπου 97,6%, σημειώνοντας αύξηση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας από έτος σε έτος. η ποσότητα των λυμάτων ήταν περίπου 15,39 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας μείωση 11,2 δισεκατομμυρίων kWh από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εγκατάλειψη νερού σημειώθηκε κυρίως στις επαρχίες Σιτσουάν και Χενάν. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρίφθηκε στο Σιτσουάν ήταν 10,17 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας μείωση 7,44 δισεκατομμυρίων kWh σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. η ποσότητα νερού που απορρίφθηκε στην επαρχία Henan ήταν 3,54 δισεκατομμύρια kWh, κυρίως στο Xiaolangdi Water Control Project. Η υδροηλεκτρική ενέργεια παραμένει χαμηλή.

3. Κατασκευή και λειτουργία αιολικής ενέργειας

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, θα προστεθούν 16,43 εκατομμύρια κιλοβάτ αιολικής ενέργειας συνδεδεμένης στο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων 12,61 εκατομμύρια κιλοβάτ θα προστεθούν για την αιολική ενέργεια στην ξηρά και 3,82 εκατομμύρια κιλοβάτ για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Όσον αφορά την κατανομή της νέας εγκατεστημένης ισχύος, οι κεντρικές και ανατολικές και νότιες περιφέρειες αντιπροσώπευαν περίπου το 60%, και οι περιφέρειες «Τρεις Βορράς» αντιστοιχούσαν στο 40%. Η διάταξη της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο ήταν 297 εκατομμύρια κιλοβάτ, συμπεριλαμβανομένων 284 εκατομμυρίων κιλοβάτ χερσαίας αιολικής ενέργειας και 13,19 εκατομμυρίων κιλοβάτ υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η εθνική δυναμικότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας ήταν 496,4 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας αύξηση 41,5% από έτος σε έτος. οι ώρες χρήσης ήταν 1.649 ώρες. Μεταξύ των επαρχιών με υψηλότερες ώρες χρήσης, το Yunnan 1995 ώρες, το Mengxi 1897 ώρες και το Jiangsu 1883 ώρες.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ο εθνικός μέσος ρυθμός χρήσης της αιολικής ενέργειας ήταν 96,9%, σημειώνοντας αύξηση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος και η ποσότητα της αιολικής ενέργειας ήταν περίπου 14,78 δισεκατομμύρια kWh. ειδικά στο Χουνάν, το Γκανσού και το Σιντζιάνγκ, το ποσοστό χρήσης της αιολικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά από έτος σε έτος, και το ποσοστό χρησιμοποίησης της αιολικής ενέργειας στο Χουνάν ήταν 98,6 %. Το ποσοστό χρήσης της αιολικής ενέργειας στο Gansu ήταν 96,1% και το ποσοστό χρήσης της αιολικής ενέργειας στο Xinjiang ήταν 92,6%, αυξημένο κατά 4,2, 2,5 και 3,0 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος αντίστοιχα.

4. Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στη χώρα θα είναι 25,56 εκατομμύρια κιλοβάτ, συμπεριλαμβανομένων 9,15 εκατομμυρίων κιλοβάτ φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και 16,41 εκατομμυρίων κιλοβάτ διανεμημένων φωτοβολταϊκών. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής φωτοβολταϊκών θα είναι 278 εκατομμύρια κιλοβάτ. Από την άποψη της νέας εγκατεστημένης ισχύος, οι περιοχές με σχετικά υψηλή εγκατεστημένη ισχύ είναι η Βόρεια Κίνα, η Ανατολική Κίνα και η Κεντρική Κίνα, που αντιπροσωπεύουν το 44%, το 19% και το 17% της νέας εγκατεστημένης ισχύος της χώρας αντίστοιχα.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η εθνική δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ήταν 248,6 δισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας αύξηση 24,0% από έτος σε έτος. Οι ώρες χρήσης ήταν 919 ώρες, σημειώνοντας αύξηση 3 ωρών από έτος σε έτος. Οι περιοχές με υψηλότερες ώρες χρήσης ήταν 1.141 ώρες στη βορειοανατολική Κίνα και 1.010 ώρες στη Βόρεια Κίνα. Οι επαρχίες με τις υψηλότερες ώρες χρήσης είναι η Jilin 1.206 ώρες, η Inner Mongolia 1.204 ώρες και η Heilongjiang 1.197 ώρες.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ο εθνικός ρυθμός χρήσης φωτοβολταϊκών ηλεκτροπαραγωγής ήταν 98,0%, μείωση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος και η ποσότητα της φωτοβολταϊκής ενέργειας ήταν περίπου 5,02 δισεκατομμύρια kWh. Το ποσοστό χρήσης φωτοβολταϊκών ηλεκτροπαραγωγής στη βορειοδυτική Κίνα και τη Βόρεια Κίνα, όπου το πρόβλημα της κατανάλωσης φωτοβολταϊκών είναι πιο εμφανές, ήταν 94,7% και 98,5%, αντίστοιχα, με ετήσια μείωση 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση 0,2 ποσοστιαίες μονάδες .

5. Κατασκευή και λειτουργία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η νέα εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ενέργειας από βιομάζα έφτασε τα 5,547 εκατομμύρια κιλοβάτ, η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 35,361 εκατομμύρια κιλοβάτ και η δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ήταν 120,6 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Οι πέντε κορυφαίες επαρχίες με σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ είναι οι Shandong, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu και Anhui, με 3,997 εκατομμύρια κιλοβάτ, 3,379 εκατομμύρια κιλοβάτ, 2,882 εκατομμύρια κιλοβάτ, 2,552 εκατομμύρια κιλοβάτ και 2,302 εκατομμύρια κιλοβάτ. Οι πέντε κορυφαίες επαρχίες που προστέθηκαν πρόσφατα είναι οι Hebei, Guangdong, Zhejiang, Heilongjiang και Henan, με 853.000 κιλοβάτ, 555.000 κιλοβάτ, 481.000 κιλοβάτ, 408.000 κιλοβάτ και 350 κιλοβάτ αντίστοιχα, οι έξι κορυφαίες επαρχίες σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι Guangdong, Shandong, Zhejiang και Jiangsu, Anhui και Henan, αντίστοιχα, 15,77 δισεκατομμύρια kWh, 13,92 δισεκατομμύρια kWh, 10,69 δισεκατομμύρια kWh, 9,88 δισεκατομμύρια kWh, 8,60 δισεκατομμύρια kWh και 8,65 δισεκατομμύρια kWh.

Απαντήστε στο αρχείο ερωτήσεων του δημοσιογράφου

1. Για να γίνει καλή δουλειά καθαρής θέρμανσης αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη, ποια μέτρα πολιτικής έχει υιοθετήσει η Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας;

Ως απάντηση στη σοβαρή κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει η περίοδος θέρμανσης αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας έχει εφαρμόσει πλήρως το πνεύμα των σημαντικών οδηγιών του Γενικού Γραμματέα Jinping και σύμφωνα με τις αποφάσεις και την ανάπτυξη του Κρατικού Συμβουλίου συνάντηση στελεχών, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καθαρίσουμε και να ζεστάνουμε αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη.

Το πρώτο είναι να εκδοθεί η «Ειδοποίηση σχετικά με την καλή δουλειά στη χειμερινή καθαρή θέρμανση στις βόρειες περιοχές το 2021». Καθοδηγούν και παροτρύνουν τις τοπικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν αποτελεσματικά το επίπεδο της οργανωτικής ηγεσίας και του γενικού συντονισμού για να σχηματίσουν μια κοινή δύναμη για τη διατήρηση και την παροχή θερμότητας· να εφαρμόσει πλήρως τις πολιτικές υποστήριξης καθαρής θέρμανσης, όπως ο ενεργειακός εφοδιασμός, οι οικονομικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις τιμών για να διασφαλιστεί η συνεχής και σταθερή λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρής θέρμανσης που έχουν κατασκευαστεί· Βελτιώστε τον τρόπο εργασίας και εξαλείψτε το "Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους" και άλλες ακραίες πρακτικές. να ενισχύσει τη λειτουργία και τη συντήρηση και να εφαρμόσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης της ασφάλειας.
Το δεύτερο είναι να οργανωθεί η ειδική επίβλεψη της καθαρής θέρμανσης στη βόρεια περιοχή κατά την περίοδο θέρμανσης από το 2021 έως το 2022. Εστίαση στην παροχή ενέργειας, το κόστος θέρμανσης, τις επιπτώσεις της θέρμανσης, την εφαρμογή προτιμησιακών πολιτικών, τη θέρμανση των φτωχών και την ασφαλή θέρμανση κ.λπ. , να παγιωθούν οι κύριες αρμοδιότητες της τοπικής και της επιχείρησης θέρμανσης και εφοδιασμού, για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι είναι ασφαλείς και ζεστοί κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Το τρίτο είναι να δίνουμε μεγάλη προσοχή στις προετοιμασίες προθέρμανσης. Επιβλέπετε και παροτρύνετε όλες τις τοποθεσίες να διεξαγάγουν έρευνες για τους χρήστες "άνθρακας σε αέριο" και "άνθρακας σε ηλεκτρική ενέργεια" που εισέρχονται σε χωριά και νοικοκυριά και να προβούν σε διορθώσεις πριν από την άφιξη της περιόδου θέρμανσης για να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια (αέριο) και θερμότητα. Θα ολοκληρώσουμε ευσυνείδητα τα σχέδια παροχής ενέργειας, φυσικού αερίου και άνθρακα και τα σχέδια προστασίας έκτακτης ανάγκης και θα θέσουμε την προστασία από τη θερμότητα σε πιο περίοπτη θέση.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας σταθερός εφοδιασμός ενέργειας, η Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας άρχισε πρόσφατα να αυξάνει την παραγωγή και την προμήθεια άνθρακα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ποιες είναι οι ρυθμίσεις εργασίας για το επόμενο βήμα;

Η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας εφαρμόζει αποφασιστικά το πνεύμα των σημαντικών οδηγιών του Γενικού Γραμματέα Jinping και της απόφασης και ανάπτυξης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου για σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό, με στόχο τη διασφάλιση της προμήθειας άνθρακα αυτόν τον χειμώνα και την επόμενη άνοιξη. και την καθοδήγηση της αύξησης της παραγωγής άνθρακα, ενεργά συνεργασία με τα σχετικά τμήματα και τη βασική παραγωγή άνθρακα Οι επαρχίες και οι περιφέρειες έχουν τελειοποιήσει τα μέτρα για να αυξήσουν την παραγωγή άνθρακα και να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό άνθρακα, ώστε να διασφαλιστεί η ζεστασιά των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μέσω μέτρων όπως η απελευθέρωση προηγμένης παραγωγικής ικανότητας, η επιτόπια εποπτεία, η εξάλειψη των περιορισμών παραγωγής, η ενίσχυση των ευθυνών και η ενίσχυση του προγραμματισμού παραγωγής, η παραγωγή άνθρακα πέτυχε σχετικά σημαντική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Εορτής, τα ανθρακωρυχεία σε όλη τη χώρα επέμειναν στην κανονική παραγωγή. Από την 1η έως τις 28 Οκτωβρίου, η μέση ημερήσια παραγωγή ήταν 11,2 εκατομμύρια τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 800.000 τόνων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η μέση ημερήσια παραγωγή τις τελευταίες ημέρες ήταν περίπου 11,4 εκατομμύρια τόνοι. Από την άποψη των βασικών περιοχών παραγωγής άνθρακα, το Shanxi, το Shaanxi και η Μογγολία έχουν μέση ημερήσια παραγωγή άνθρακα άνω των 8,3 εκατομμυρίων τόνων, αντιπροσωπεύοντας το 75% της εθνικής παραγωγής άνθρακα, συμβάλλοντας περίπου το 100% στην αύξηση της παραγωγής, δίνοντας πλήρη παίζουν στο ρόλο των μεγάλων επαρχιών και των μεγάλων ορυχείων.

Η κατανάλωση ενέργειας κορυφώνεται το χειμώνα και την άνοιξη και η ζήτηση άνθρακα θα αυξηθεί περαιτέρω με βάση το τρέχον υψηλό επίπεδο. Στο επόμενο βήμα, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου για την εγγύηση του ενεργειακού εφοδιασμού, θα συντονίζει τις εγγυήσεις αύξησης της παραγωγής, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, θα παρακολουθεί την παραγωγή άνθρακα, θα συντονίζει ενεργά εκκρεμή ζητήματα στη διαδικασία σταθεροποίησης της παραγωγής και αύξησης της παραγωγής και ουσιαστικά αύξηση της ικανότητας παραγωγής άνθρακα. Να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα ζήσουν ζεστά τον χειμώνα.

Το πρώτο είναι να επικεντρωθούμε στην αύξηση της παραγωγής και της προσφοράς άνθρακα. Ενισχύστε την καθοδήγηση σε κατηγορίες και τον συντονισμό πολιτικών, παρακολουθήστε την εφαρμογή των πολιτικών που έχουν εκδοθεί και πραγματοποιήστε προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο στα ακατάλληλα. Επικεντρωθείτε στη διασφάλιση της πλήρους και σταθερής παραγωγής μεγάλων επαρχιών παραγωγής άνθρακα και ασφαλών και ασφαλών μεγάλων ορυχείων, βοηθώντας επαρχίες με χαμηλή χρησιμοποίηση παραγωγικής ικανότητας και εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες αύξησης της παραγωγής για την επίλυση πρακτικών δυσκολιών, περαιτέρω αύξηση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και προώθηση της σταθερότητας της εθνικής παραγωγή άνθρακα σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Επίπεδο για την επίτευξη ασφαλούς αύξησης της παραγωγής και της προσφοράς.
Το δεύτερο είναι η βελτιστοποίηση της προσφοράς άνθρακα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της προσφοράς και της ζήτησης άνθρακα κατά τη χειμερινή περίοδο αιχμής και επιτύχετε μια σφιχτή, τακτική και ελεγχόμενη κατάσταση συνολικά. Επικεντρωθείτε στη διασφάλιση της προμήθειας άνθρακα σε βασικούς τομείς όπως τα βορειοανατολικά, δώστε προτεραιότητα στις ρυθμίσεις για τους πόρους και τη μεταφορική ικανότητα και εστιάστε στην εφαρμογή και διασφαλίστε αποφασιστικά τη ζήτηση άνθρακα για τα προς το ζην.
Το τρίτο είναι να κάνουμε γενικές σκέψεις. Εφαρμογή του 14ου πενταετούς σχεδίου για τον άνθρακα σύμφωνα με την αρχή της πλήρους διαδραματισμού του ρόλου του άνθρακα ως κύριας πηγής ενέργειας, της τήρησης της ιδέας του συστήματος, της συνέχισης της εμβάθυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της προσφοράς, της τήρησης της αρχής Η ποιότητα της πράσινης παραγωγής έχει εφαρμόσει περαιτέρω τον προστατευτικό ρόλο του άνθρακα.

3. Ποια επιτεύγματα έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας στην κατασκευή χωρητικότητας αποθήκευσης αερίου;

Από το 2021, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας έχει προωθήσει σθεναρά την κατασκευή ενός συστήματος παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας φυσικού αερίου για να βελτιώσει την ικανότητά του να εγγυάται τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο.

Η φετινή περίοδος θέρμανσης μπορεί να ολοκληρωθεί

Παραγωγή αγωγού εξαγωγής άνθρακα σε αέριο Xinjiang (τμήμα Qianjiang-Chenzhou), Έργο συμπίεσης αγωγού φυσικού αερίου Δυτικής Ανατολής, Έργο συμπίεσης αγωγού αποθήκευσης αερίου Liaohe.

Ταυτόχρονα, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας έχει λάβει το «πρέπει να ανοίξει μέχρι τέλους» και «πρέπει να αποθηκεύσει όλη την αποθήκευση» ως κύρια γραμμή εργασίας και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία χωρητικότητας αποθήκευσης αερίου. Το φετινό σχέδιο έγχυσης αερίου υπόγειας αποθήκευσης αερίου μπορεί να υπερ-ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο θέρμανσης, που είναι το χειμερινό φυσικό αέριο. Επιπλέον, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη της κατασκευής του έργου και τα νεόδμητα και διευρυμένα έργα αποθήκευσης αερίου που περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο έχουν πραγματοποιήσει το «πρέπει να ανοίξουν πλήρως» και εξέδωσαν την «Εθνική Διοίκηση Ενέργειας on Printing and Distributing the National Gas Storage Capacity» Κατασκευαστικό Σχέδιο Εφαρμογής>Ειδοποίηση» για την ενίσχυση του «14ου Πενταετούς Σχεδίου» και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δημιουργία ικανότητας αποθήκευσης αερίου.