Νέα του κλάδου

Δύο υπουργεία: ενθάρρυνση της αυτοκατασκευής, αγορά αποθήκευσης ενέργειας ή αιχμής δυνατοτήτων ξυρίσματος

2021-08-17
Ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας σχετικά με την ενθάρρυνση των εταιρειών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να δημιουργήσουν ή να αγοράσουν ικανότητα αιχμής ξυρίσματος και να αυξήσουν την κλίμακα σύνδεσης στο δίκτυο

Λειτουργία Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης (2021) Αρ. 1138
Τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης είναι τα εξής:
1. Κατανοήστε πλήρως τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της αύξησης της κλίμακας σύνδεσης στο δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
2. Καθοδηγήστε τις οντότητες της αγοράς ώστε να αυξήσουν την κλίμακα σύνδεσης στο δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω πολλαπλών καναλιών
(1) Αυξήστε την ικανότητα κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας που συνδέεται στο δίκτυο μέσω πολλαπλών καναλιών.
(2) Ενθαρρύνετε τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας να δημιουργήσουν τη δική τους ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ή αιχμής ξυρίσματος για να αυξήσουν την κλίμακα της σύνδεσης στο δίκτυο.
(3) Επιτρέψτε στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ή αιχμής ξυρίσματος για να αυξήσουν την κλίμακα της σύνδεσης στο δίκτυο.
(4) Ενθαρρύνετε πολλά κανάλια για να αυξάνουν τους πόρους αιχμής ξυρίσματος.
3. Επιβεβαίωση και διαχείριση των δυνατοτήτων ξυρίσματος αιχμής και αποθήκευσης ενέργειας αυτοκατασκευής και κοινής κατασκευής
(1) Η μέθοδος πόρων αιχμής ξυρίσματος που έχει κατασκευαστεί μόνος σας συνδέεται με την απαίτηση αναλογίας.
(2) Η μέθοδος πόρων ξυρίσματος αιχμής συν-κατασκευής συνδέεται με την απαίτηση αναλογίας.
(3) Προσδιορίζονται οι δυνατότητες ξυρίσματος αιχμής και αποθήκευσης ενέργειας αυτοκατασκευής και κοινής κατασκευής.
(4) Ενίσχυση της λειτουργίας και διαχείρισης έργων ξυρίσματος αιχμής και αποθήκευσης ενέργειας αυτοκατασκευασμένων και κοινών κατασκευών.
Τέσσερα. Επιβεβαίωση και διαχείριση της αγοράς δυνατοτήτων αιχμής ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας
(1) Η κύρια μέθοδος αγοράς πόρων ξυρίσματος αιχμής.
(2) Η αγορά πόρων αιχμής ξυρίσματος συνδέεται με την απαίτηση αναλογίας.
(3) Αγορά μεγίστης ικανότητας ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας.
(4) Ενίσχυση της διαχείρισης λειτουργίας για την αγορά έργων αιχμής ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας.
5. Πρότυπα ποσότητας κατασκευής ή αγοράς και δυναμική ρύθμιση της μέγιστης ικανότητας ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας
(1) Προσδιορισμός αντλούμενης αποθήκευσης, αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας και μέγιστης ικανότητας ξυρίσματος των σταθμών CSP.
(2) Προσδιορισμός ικανότητας ρύθμισης αιχμής αερίου-ηλεκτρικού ρεύματος.
(3) Προσδιορισμός της ικανότητας αιχμής ξυρίσματος για ευέλικτη κατασκευή και μετατροπή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.
(4) Κάντε συνολικές ρυθμίσεις για την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αιχμής ξυρίσματος.
(5) Καθιερώστε έναν μηχανισμό δυναμικής προσαρμογής για τα πρότυπα ικανότητας και τις αναλογίες διανομής αιχμής ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας.
6. Λειτουργία και επίβλεψη μηχανισμού εμπορίας αιχμής ξυρίσματος και αποθήκευσης ενέργειας
(1) Οι αχρησιμοποίητοι πόροι ξυρίσματος αιχμής μπορούν να διαπραγματεύονται σε άλλες οντότητες της αγοράς.
(2) Οι συναλλαγές δεικτών πρέπει να συντονιστούν στην επαρχία.
(3) Ενίσχυση της εποπτείας λειτουργίας.
Επτά, μέτρα διασφάλισης
(1) Ενισχύστε την οργανωτική ηγεσία.
(2) Οι εταιρείες ηλεκτρικού δικτύου ασκούν με ειλικρίνεια τις ευθύνες τους για την επίβλεψη και τη σύνδεση στο δίκτυο.
(3) Βελτίωση του μηχανισμού ανταμοιβής, τιμωρίας και αξιολόγησης.
Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων
Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας
29 Ιουλίου 2021