Νέα του κλάδου

Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού ενεργοποιητή

2021-05-21

1. Ταξινόμηση τωνηλεκτρικοί ενεργοποιητές:

xηλεκτρικός ενεργοποιητήςσε αυτό το στάδιο μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με διαφορετικές ανάγκες στην παραγωγική διαδικασία. Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει πολλαπλούς μετασχηματισμούς σύμφωνα με τη συναρμολογημένη βαλβίδα και τον μηχανισμό επιβράδυνσης (3600) και μερικό μετασχηματισμό (900)

2. Η σύνθεση του ηλεκτρικού ενεργοποιητή

α) Ηλεκτρικός κινητήρας.

β) Μειωμένος μηχανισμός μετάδοσης.

γ) Έλεγχος ροπής (μηχανικός ή ηλεκτρονικός).

δ) Έλεγχος εγκεφαλικών επεισοδίων (μηχανικός ή ηλεκτρονικός).

ε) Ένδειξη θέσης (μηχανική ή ηλεκτρονική).

στ) Ανατροφοδότηση σήματος θέσης (παρέχεται από τον χρήστη κατόπιν αιτήματος).

9) Μηχανισμός χειροκίνητης λειτουργίας:

η) Διακόπτης χειρός σε ηλεκτρικό.

i) Έλεγχος ισχύος (παρέχεται από τον χρήστη κατόπιν αιτήματος).