Νέα του κλάδου

Πεδίο εφαρμογής ηλιακού ιχνηλάτη

2020-10-21

Πεδίο εφαρμογής ηλιακού ιχνηλάτη

(1) Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επίπεδη οθόνη και συστήματα CPV κάτω από 500 φορές στο φωτοβολταϊκό πεδίο.

(2) Παραβολική παρακολούθηση στο φωτοθερμικό πεδίο (όπως ηλιακές κουζίνες, ηλιακή θέρμανση υψηλής θερμοκρασίας, ηλιακή θερμική χημική μηχανική κ.λπ.).

(3) Συλλογή ηλιακής θερμότητας.

(4) Θερμική ενέργεια ηλιακού πύργου κ.λπ.