Νέα του κλάδου

Η αρχή λειτουργίας του σερβοενισχυτή

2020-07-23

Ο σερβοενισχυτής περιλαμβάνει κυρίως έναν ενισχυτή και δύο σετ διακοπτών AC με θυρίστορ. Ο ρόλος του ενισχυτή είναι να συγκρίνει το σήμα εισόδου και το σήμα ανάδρασης για να αποκτήσει ένα σήμα διαφοράς και, ανάλογα με την πολικότητα και το μέγεθος της διαφοράς, να ελέγχει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακόπτη AC θυρίστορ. Ο διακόπτης θυρίστορ χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος του σερβοκινητήρα, αντίστοιχα για τον έλεγχο της περιστροφής του σερβοκινητήρα προς τα εμπρός και προς τα πίσω ή για τη διακοπή της περιστροφής.