Νέα του κλάδου

Ταξινόμηση ενεργοποιητών

2020-07-03

Σύμφωνα με τα διαφορετικά μέσα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τον ενεργοποιητή, μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: πνευματικό,ηλεκτρικόςκαι υδραυλικοί ενεργοποιητές. Σύμφωνα με τη μορφή της μετατόπισης εξόδου, υπάρχουν δύο τύποι ενεργοποιητών: γωνιακός τύπος και γραμμικός τύπος. Σύμφωνα με το νόμο δράσης, ο ενεργοποιητής μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: τύπο διακόπτη, ενσωματωμένο και αναλογικό τύπο. Σύμφωνα με το μοντέλο ελέγχου εισόδου, ο ενεργοποιητής μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες, όπως σήμα πίεσης αέρα, σήμα ρεύματος συνεχούς ρεύματος, σήμα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης ηλεκτρικής επαφής, σήμα παλμού κ.λπ.