Νέα του κλάδου

Γνώση σχετικά με τον ενεργοποιητή

2020-06-22

Ενεργοποιητέςαποτελούν σημαντικό μέρος του ελέγχου της διαδικασίας. Ο ρόλος τουο ενεργοποιητήςείναι η λήψη του σήματος ελέγχου που αποστέλλεται από τον ελεγκτή, η αλλαγή της ροής του ελεγχόμενου μέσου, έτσι ώστε να διατηρείται η ελεγχόμενη μεταβλητή στην απαιτούμενη τιμή ή εντός ορισμένου εύρους. Η δράση τωνενεργοποιητήπραγματοποιείται από το σήμα εξόδου του ρυθμιστή μέσω διαφόρων ενεργοποιητών. οενεργοποιητήαποτελείται από έναενεργοποιητήκαι μηχανισμό ρύθμισης.

 

Ενεργοποιητέςχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πνευματικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά ανάλογα με τις ενεργειακές τους μορφές. Έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλα για διαφορετικές περιστάσεις. Με τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, διάφοροι τύποιενεργοποιητέςκινούνται σταδιακά προς το μονοπάτι της νοημοσύνης και την εμφάνιση έξυπνων ρυθμιστών βαλβίδας και πλήρως ηλεκτρονικών ηλεκτρικώνενεργοποιητέςχρησιμοποιείται αποκλειστικά με πνευματικόενεργοποιητέςέχει επιταχύνει τη νοημοσύνη τουενεργοποιητές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ανοίξει έναν νέο κόσμο για την εφαρμογή τουενεργοποιητές.

 Actuator

Ενεργοποιητήςταξινόμηση

 

 

(1)Ενεργοποιητέςχωρίζονται σε πνευματικά, ηλεκτρικά και υδραυλικάενεργοποιητέςανάλογα με την ενέργεια οδήγησης που χρησιμοποιείται.

(2) Σύμφωνα με τη μορφή μετατόπισης εξόδου, ηενεργοποιητήέχει δύο τύπους: γωνιακό και γραμμικό τύπο.

(3) Σύμφωνα με το δίκαιο της δράσης, τοενεργοποιητήμπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: τύπος διακόπτη, ενσωματωμένος και αναλογικός τύπος.

(4) Σύμφωνα με το σήμα ελέγχου εισόδου, τοενεργοποιητήμπορεί να χωριστεί σε διάφορους τύπους, όπως σήμα πίεσης αέρα, σήμα ρεύματος συνεχούς ρεύματος, σήμα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης ηλεκτρικής επαφής, σήμα παλμού κ.λπ.