Νέα του κλάδου

Αρχή γραμμικού ενεργοποιητή δορυφορικού δέκτη

2020-01-18
1. Αρχή του γραμμικού ενεργοποιητή δορυφορικού δέκτη -- Εισαγωγή

Γραμμικός ενεργοποιητής δορυφορικού δέκτη, γνωστός και ως κινητήρας ράβδου ώθησης, ηλεκτρικός κύλινδρος και γραμμικός ενεργοποιητής. Ο γραμμικός ενεργοποιητής δορυφορικού δέκτη είναι ένα είδος ηλεκτρικής συσκευής οδήγησης που μετατρέπει την περιστροφική κίνηση του κινητήρα σε γραμμική παλινδρομική κίνηση της ράβδου ώθησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απλές ή σύνθετες διαδικασίες ως εκτελεστικό μηχάνημα για την επίτευξη του σκοπού του τηλεχειρισμού, του κεντρικού ελέγχου ή του αυτόματου ελέγχου.

2. Αρχή της δομής γραμμικού ενεργοποιητή δορυφορικού δέκτη

Οι γραμμικοί ενεργοποιητές είναι ένας νέος τύπος ηλεκτρικού ενεργοποιητή. Είναι κυρίως ένας νέος γραμμικός ενεργοποιητής που αποτελείται από κινητήρα μετάδοσης κίνησης, μειωτήρα, βίδα, παξιμάδι, χιτώνιο οδηγού, ράβδο ώθησης, συρόμενο κάθισμα, ελατήριο, κέλυφος, στρόβιλο, διακόπτη ελέγχου μικροκίνησης και άλλους μηχανισμούς, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεχειρισμό και κεντρικό έλεγχο .


3. Αρχή γραμμικού ενεργοποιητή δορυφορικού δέκτη

Ο γραμμικός ενεργοποιητής δορυφορικού δέκτη είναι ένα είδος ηλεκτρικής συσκευής οδήγησης που μετατρέπει την κίνηση περιστροφής του κινητήρα σε γραμμική παλινδρομική κίνηση της ράβδου ώθησης. Η αρχή του είναι: αφού ο κινητήρας επιβραδυνθεί από το γρανάζι, οδηγεί ένα ζεύγος παξιμαδιών για να αλλάξει την κίνηση περιστροφής του κινητήρα σε γραμμική κίνηση. Η δράση της ράβδου ώθησης μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση της θετικής και αρνητικής περιστροφής του κινητήρα, όπως η περιστροφή και το τίναγμα μπορεί να ολοκληρωθεί με διάφορους μοχλούς, βραχίονες ή μπιέλες και άλλους μηχανισμούς Η σύνθετη δράση, αλλάζοντας το μήκος του βραχίονα του μοχλού, μπορεί να αυξηθεί ή να αυξήσει το εγκεφαλικό επεισόδιο.


4. Αρχή γραμμικού ενεργοποιητή δορυφορικού δέκτη- Εφαρμογή

Ο γραμμικός ενεργοποιητής δορυφορικού δέκτη είναι μια βοηθητική συσκευή οδήγησης γενικής χρήσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην ηλεκτρική ενέργεια, τα μηχανήματα, τη μεταλλουργία, τις μεταφορές, την εξόρυξη, το πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, την ανύψωση, τη μεταφορά, την κατασκευή, την επεξεργασία τροφοδοσίας σιτηρών και άλλες βιομηχανίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως αξιόπιστη απόδοση, ευαίσθητη δράση, σταθερή λειτουργία, ίδια δύναμη ώθησης και έλξης και καλή προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον.